Tokyo Onigiri

Tokyo Onigiri là một trong những món cơm nắm lịch sử được bán ở Hà Nội.Nó là một thực phẩm bình thường được lựa chọn trong nhiều tình huống. Nó giống như bánh mì đối với người Nhật.
Tiện lợi mà  “Tokyo Onigiri” đem lại như sau.

1.Khi di chuyển ra ngoài (đi lại)
2.Ăn ở nhà
3.Khi đi dã ngoại
4.Trong khi làm việc, đặc biệt là khi bận rộn.
5.Đồ ăn vặt cho trẻ em.

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm đến công ty của chúng tôi 
hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi có thể.