Welcome to

FOUR LEAF

Nhân viên giao hàng

Trạng thái

Đang tuyển dụng!

Địa điểm
Hải Phòng,Hà Nội

・Giao hàng từ sáng sớm đến trưa

Nộp CV

・Quản lý lịch trình tổng thể
・Dịch vụ phiên dịch
・N1, TOEIC 700 trở lên
・Đồng hành trong chuyến công tác

Nộp CV

・Ghé thăm khách hàng hiện có
・Lập kế hoạch sản xuất
・Tìm khách hàng mới
・Trang chủ/Facebook

Nộp CV

・Nhân viên nấu ăn hoặc nhân viên sản xuất
・Nấu ăn theo công thức
 ·  Kiểm soát hàng tồn kho

Nộp CV

・Xác nhận chất lượng sản phẩm của chúng tôi 
・Xác nhận tình trạng vệ sinh của nhà máy 
・Cải thiện chất lượng nhà cung cấp

Nộp CV