Công ty chúng tôi không thể tồn tại nếu không có xã hội. Chúng ta phải đóng góp cho xã hội. Chúng ta cần phải trực tiếp hoặc gián tiếp làm điều gì đó tốt đẹp cho trẻ em, vì trẻ em chính là tương lai của đất nước này. Chúng tôi sẽ cập nhật trang web này về những gì chúng tôi có thể làm được với trẻ em.    


31/3/2023 Chúng Tôi đã tặng quà Cơm nắm cho học sinh    
 

z4271562874569-bd127e1022700626365638b6f6024762.jpg
z4271563305905-4825d6f02b78cc2f84771cdc153b5d6b.jpg