• Welcome to

    FOUR LEAF

Về câu chuyện của chúng tôi

Chào mừng đến với website 4Leaf.Chúng tôi là nhà sản xuất thực phẩm Cơm nắm và cơm hộp cho cửa hàng tiện lợi và siêu thị ở miền Bắc Việt Nam như Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh,...Chúng tôi rất vui nếu bạn đã ăn sản phẩm của chúng tôi hoặc nhìn thấy Logo thương hiệu của chúng tôi trước đây.
Hoạt động kinh doanh của chúng tôi bắt đầu từ năm 2015, ban đầu bắt đầu với tư cách là nhà hàng Nhật Bản…

Về chúng tôi

Sản phẩm

Chúng tôi là ai

Chúng tôi xin được giới thiệu các thành viên của chúng tôi.
Tất cả các thành viên làm việc một cách chuyên nghiệp.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ là thành viên mới tham gia và củng cố nhóm của chúng tôi. Chúng tôi cần bạn!!!

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm đến công ty của chúng tôi 
hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi có thể.