Welcome to

FOUR LEAF

Về câu chuyện của chúng tôi

Chào mừng đén với website của chúng tôi.Chúng tôi là nhà sản xuất thực phẩm onigiri và cơm hộp cho cửa hàng tiện lợi và siêu thị ở miền Bắc Việt Nam như Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.Chúng tôi rất vui nếu bạn đã ăn sản phẩm của chúng tôi hoặc nhìn thấy Logo thương hiệu của chúng tôi trước đây. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi bắt đầu từ năm 2015, ban đầu là Nhà hàng Nhật Bản.Trong vài năm, chúng tôi điều hành một nhà hàng Nhật Bản ở Kim Mã và bắt đầu làm cơm nắm như một công việc kinh doanh phụ.

Khi mới bắt đầu bán cơm nắm, ở Hà Nội chưa có cửa hàng nào bán cơm nắm.Cơm nắm ban đầu bán không chạy, nhưng dần dần nhiều người biết đến cơm nắm hơn,ngày càng có nhiều khách hàng Việt Nam mua và ăn sản phẩm của chúng tôi.

Bây giờ hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi chuyển sang kinh doanh sản xuất thực phẩm, sau đó nhà hàng của chúng tôi đóng cửa để tập trung vào công việc kinh doanh của mình.Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ mở nhà hàng mới nên chúng tôi muốn phục vụ các món ăn Nhật Bản như trước đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển kinh doanh và tiến về phía trước, hướng tới mục tiêu của chúng tôi.

Xem chứng nhận chất lượng sản phẩm

 

 

Mục Tiêu

Tên công ty của chúng tôi "Four Leaf" được đặt tên từ "Bốn lá".Chúng tôi sẽ mang hạnh phúc đến từng chiếc lá. Đó là mục tiêu của chúng tôi.

Lá thứ 1 Khách hàng :
Lắng nghe khách hàng một cách cẩn thận.4 lá không thể phát triển nếu không có khách hàng.
Lá thứ 2 Nhà cung cấp :
Nhà cung cấp là đối tác của chúng tôi. Với sự hỗ trợ của họ, chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
Lá thứ 3 Nhân viên :
Chúng tôi chỉ có thể tạo ra sản phẩm tốt khi chúng tôi tạo ra môi trường làm việc và phúc lợi tốt cho nhân viên
Chiếc lá thứ 4 Trẻ em :
Trẻ em là tương lai của đất nước này. Chúng tôi hành động vì nụ cười trẻ thơ

Đội ngũ

Trần Thị Bạch
MANAGER
Đặng Thị Kim Xuân
DEVELOPMENT LEADER
Phạm Thị Hương Giang
FINANCE LEADER
Hoàng Thị Hòa
SALES REPRESENTATIVE
Phạm Thanh Hải
QUALITY ASSURANCE SUPERVISOR
Bùi Thị Ân
PRODUCTION DEPUTY
Lê Vinh Dũng
PRODUCTION DEPUTY
Nguyễn Thị Thanh
PRODUCTION STAFF